Verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 1.3.2017

Rekisterinpitäjä

MAP Oulu Company
Variksenpolku 6
90800 Oulu
info@mapoulu.fi
p. +358 40 5241 988
www.mapoulu.fi
Y-tunnus: 1467539-1

Rekisteriasioita hoitaa

MAP Oulu Companyn henkilökunta
info@mapoulu.fi

Rekisterin nimi

MAP Oulu Company -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.